Proyecto: Dehon Taboga

  • Dehon Taboga
  • Isla de Taboga
  • 2017
  • Privado
  • Estatus : Finalizado
  • Monto: $300.000,00

Intervención de rehabilitación en varias propiedades en la histórica Isla de Taboga.